CASA CONFORTABLE AMB BAIX CONSUM ENERGÈTIC

Us convidem a visitar una casa bioclimàtica passiva amb confort tèrmic sense màquines, aïllants naturals, integració paisatgística, recuperació d’aigües pluvials i piscina ecològica.

Es tracta d’un habitatge molt eficient energèticament gràcies al seus aïllaments tèrmics constituïts per façanes de bloc lleuger de formigó cel·lular, revestit amb planxes d’aglomerat de suro natural, que queda vist, conferint al conjunt una arquitectura singular i integrada en el paisatge.

L’edifici disposa d’un sistema d’aprofitament d’energia solar de forma què es transmesa a l’interior per donar confort tèrmic a l’hivern, de forma passiva, sense necessitat d’un sistema elèctric. Per a l’estiu disposa d’unes obertures dissenyades per ventilar i de protecció solar vegetal amb arbres de fulla caduca. Són 3 murs Trombe de BTC, blocs de terra comprimida.

El BTC té una amb gran capacitat de regular la calor acumulada i la humitat ambiental, i com la resta de la façana de bloc lleuger i suro, pintat amb pintures de calç a l’interior, és transpirable, com la nostra pell o un teixit natural; la nostra llar és la nostra tercera pell. Aquests materials sintonitzen amb la nostra naturalesa biològica: són materials biocompatibles.

El conjunt disposa d’un sistema de recuperació d’aigües pluvials i d’una piscina natural amb sistema de fitodepuració mitjançant plantes i filtres que permeten obtenir una aigua cristal·lina i potable sense addició de sals de clor, ni clorurs.WELL: el distintiu dels edificis saludables.

Diferents estudis indiquen que, d’acord amb els hàbits actuals de les societats occidentals, ens passarem entre el 80 % i el 90 % de la nostra vida en espais tancats: casa, feina, bars, tren, cotxe, etc. És per això que, en els espais on haguem de romandre més temps, la llar, les escoles i el lloc de treball, siguin espais confortables i amb una bona qualitat de l’aire per garantir el benestar i la salut de les persones.

La bioconstrucció, o biologia de l’hàbitat, és la disciplina que, més enllà de la sostenibilitat i la ecologia, incorpora aquest vector salut en l’edificació.

El WELL building standard és sistema de qualificació per mesurar l’impacte dels edificis en el benestar i la salut de les persones impulsat per l’@International WELL Building Institute. És doncs, un sistema objectiu que mesura i quantifica les millores que la bioconstrucció aporta un edifici i permet aportar dades per calcular el retorn de la inversió.

La seva aplicació creix de forma potencial degut al compromís social i medioambiental que, cada vegada més, adopten les grans corporacions i organismes públics i privats per aportar valor afegit i incrementar la productivitat amb la millora de la qualitat de vida dels seus usuaris.

És un distintiu enfocat a grans edificis públics i privats, però que els que creiem en la bioconstrucció des de els seus inicis, posem en valor donat que la seva rellevància marca tendència.

Efectivament, un organisme de prestigi internacional avala que els paràmetres de la bioconstrucció són,  i cal que siguin, els que han de marcar la construcció del futur, i per fi deixa enrere el que encara perdura en l’imaginari col.lectiu,  que la bioconstrucció és cosa de quatre frikies que volen viure a la casa dels barrufets…!

Si l’empresa adopta els criteris de la bioconstrucció en benefici dels seus empleats, no ho farem a casa per la nostra família…?


Un any més presents a Biocultura!!!

Hem tornat a Biocultura per promoure i difondre les virtuts de la bioconstrucció per garantir i preservar la salut en l’hàbitat.

El nostre stand pretén ser una mostra de materials naturals, que per les seves propietats físiques, proporcionen confort i benestar en els espais interiors; són transpirables, regulen la humitat, i fins i tot, poden absorbir toxines i males olors, i que amb la deguda ventilació, ces garanteix la qualitat de l’aire interior.

Si teniu previst invertir en casa vostre, veniu a visitar-nos i us ho explicarem personalment.


El sector de la construcció ha de vetllar per la salut de les persones.

Us adjuntem l’enllaç de l’entrevista que ens han fet per al monogràfic ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓ & DISSENY que ha sortit publicat avui a La Vanguardia, on expliquem els motius pels quals la bioconstrucció és l’opció de futur per garantir espais i hàbitats saludables.

 

Captura petita

 

Vegeu l’article complet on line: https://www.lavanguardia.com/monograficos/arquitectura-construccion-y-diseno/el-sector-de-la-construccion-debe-velar-por-la-salud

Vegeu l’article complet en .pdf: LV181019alfi_v01


FORMACIÓ BLOWER DOOR TEST

La formació continua és una constant en la nostra organització, i és imprescindible per abordar amb èxit els nous reptes que planteja l’edificació de present i futur i poder desenvolupar satisfactòriament els projectes més exigents dels nostres clients.

És per això que hem organitzat per al nostre equip tècnic una jornada formativa específica sobre ESTANQUEÏTAT basat en el BLOWER DOOR TEST. Es tracta d’una jornada on s’exposaran els sistemes i tècniques per garantir l’estanqueïtat en edificis per aplicar a les obres que estem duent a terme actualment. Els resultats s’obtindran amb l’assaig, on es determinarà la taxa de permeabilitat i d’infiltració d’aire en l’edifici segons els criteris de la ATTMA Technical Standard L1 (2010) Dwellings.

La jornada es realitzarà el proper divendres dia 13 de juliol a les nostres instal·lacions ubicades a ESPAIS CRUÏLLA, al carrer Vidriers 16 del Pol. Ind. La Cometa del Vendrell.

La jornada formativa està oberta als professionals de la zona que hi estigueu interessats. Per a més informació, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres.


ALFI biocons a Biocultura 2017

ALFI biocons ens presentem a BIOCULTURA per oferir els nostres serveis a aquelles famílies i companyies que cerquin una empresa conscient en la necessitat de la qualitat de l’habitat domèstic i laboral.

ALFI biocons estem formats en baubiologie per l’IBN, prestigiós institut alemany de referènica en aquesta disciplina. Tenim el coneixement i l’apliquem a la nostra tradició constructiva amb les tècniques propies de la bioconstrucció.

Executem els seus projectes, assessorant i participant activament amb l’equip projectista per adaptar i assolir els objectius dels nostres clients.

biocultura 2017 PLANO_BCN_2017 http://www.biocultura.org/expositor/58144/

Si té previst fer obres, visiti´ns i informis sobre una altra manera de construir. Estem a l’stand núm. 26, a l’espai CASA SANA, a l’entrada del Palau Sant Jordi.


ALFI biocons participarà a la II Mostra de Bioconstrucció i Permacultura a Vilafranca

2017-04-21-PHOTO-00001799

ALFI biocons hi participarem per difondre la bioconstrucció o biologia de l’hàbitat per assolir una edificació més respectuosa amb el medi ambient i la salut de les persones.

La bioconstrucció és una disciplina que en bona part és fonamenta amb l’ús de materials naturals per a la contrucció, i que molts ens hi vam acostar per sensibilitat ambiental. Però, si bé aquesta afirmació és molt correcte, és queda curta, perquè l’àmbit de la bioconstrucció és crear espais neutres i lliures de tòxics, com els components orgànics volàtils, coneguts com COV´s, que desprenen bona part dels materials i dissolvents que tenim a les nostres llars, i contaminen l’ambient interior. Segueix llegint …


Humitats per condensació i contaminació microbiològica

Article publicat a la revista ECOHABITAR Núm. 53/XIV any – Primavera 2017
Portada Revista

HUMEDADES POR CONDENSACIÓN Y CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA EN EL INTERIOR DE UNA VIVIENDA per:

Teresa Monleón. Arquitecta. Baubióloga de BIOHABITA!
Jesús Alonso. Arquitecto Técnico y bioconstructor d’ ALFI biocons

La contaminación microbiológica es un tipo de patología bastante habitual en el interior de los edificios, producida por un exceso de humedad en los paramentos donde se encuentra la infestación.
Segueix llegint …


Acabats naturals interiors. Materials higroscòpics.

Estuc de calç
Estuc de calç

Les condicions per al confort tèrmic són d’entre 20º-24º a l’hivern i 23º-26º a l’estiu en un ambient amb el 50% d’humitat relativa (1).

En un ambient més humit, la sensació de confort disminueix: més calor a l’estiu, xafogor, i més fred a l’hivern, amb el conseqüent increment de despesa energètica. I si l’ambient és massa sec provoca afectacions respiratòries.

És fonamental disposar en els interiors dels nostres espais vitals de materials que tinguin la capacitat de regular la humitat, de materials higroscòpics. Aquests materials tenen la capacitat d’absorbir i retenir la humitat de l’aire quan hi ha excés de vapor d’aigua en l’ambient i difondre-la cap a un altre ambient més sec, ja sigui l’exterior, una altra sala o fins i tot, tornar-la a cedir al mateix espai si ho requereix.

La higroscopicitat és una característica dels materials naturals, com el guix, la calç, l’argila, la fusta o les fibres vegetals. Aquests materials també són transpirables. La calç i l’argila també són fungicides, bactericides i neutralitzen les males olors.


Estuc d’argila

Per això, és imprescindible de disposar de materials naturals en els interiors si volem gaudir d’un bon confort tèrmic i una òptima qualitat de l’ambient interior.

(1) Segons normativa UNE –EN ISO 7730


ALFI biocons participarà a la Fira ECOReus

ALFI biocons participarà aquest cap de setmana en la propera edició de la Fira ECOREUS per difondre una manera més sostenible i saludable de construir.

Si tens intenció de realitzar obres de construcció o reforma i/o tens inquietuds vers una arquitectura més respectuosa pel medi ambient i la salut de les persones, visita´ns al nostre stand; serà un plaer atendre’t de forma personalitzada.

Catàleg ECOREUS 2016

Programa ECOREUS 2016