obres de restauració de patrimoni

RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

La contribució a la preservació i manteniment del patrimoni arquitectònic forma part de la nostra sensibilitat i respecte per l’edificació històrica i monumental.

Els serveis de restauració del patrimoni són una passió i una vessant estratègica de l’activitat d’ALFI Biocons.

La nostra experiència en l’ús de tècniques constructives tradicionals, juntament amb la col·laboració amb experts i equips pluridisciplinars, ens ha permès treballar amb diverses administracions públiques del territori i acumular una reconeguda trajectòria en la rehabilitació d’edificis singulars i monuments parcial o totalment catalogats.

Treballem amb tècniques de restauració innovadores, sense perdre de vista les tradicionals en els serveis de construcció i restauració d’edificis i monuments.

ALGUNS PROJECTES REALITZATS