ALFI biocons a Biocultura 2017

ALFI biocons ens presentem a BIOCULTURA per oferir els nostres serveis a aquelles famílies i companyies que cerquin una empresa conscient en la necessitat de la qualitat de l’habitat domèstic i laboral.

ALFI biocons estem formats en baubiologie per l’IBN, prestigiós institut alemany de referènica en aquesta disciplina. Tenim el coneixement i l’apliquem a la nostra tradició constructiva amb les tècniques propies de la bioconstrucció.

Executem els seus projectes, assessorant i participant activament amb l’equip projectista per adaptar i assolir els objectius dels nostres clients.

biocultura 2017 PLANO_BCN_2017 http://www.biocultura.org/expositor/58144/

Si té previst fer obres, visiti´ns i informis sobre una altra manera de construir. Estem a l’stand núm. 26, a l’espai CASA SANA, a l’entrada del Palau Sant Jordi.