De la construcció a la bioconstrucció

La constructora especialitzada en bioconstrucció ALFI Biocons neix el 2012, fruit de la trajectòria del Jesús i el Carles, dos germans del Vendrell amb més de 20 anys d’experiència en el sector de la construcció i amb una àmplia formació en l’àmbit de la construcció sostenible, l’arquitectura i les belles arts.

La nostra trajectòria en el sector ens ha aportat la capacitat necessària per abordar obres de qualsevol tipologia i magnitud, així com l’experiència i les inquietuds per dirigir el nostre projecte cap a una construcció sostenible, saludable i respectuosa amb el medi ambient i la salut de les persones.

Així doncs, el nostre camí és la bioconstrucció. Estem convençuts que la construcció ecològica, sana i sostenible és una necessitat i una inversió de futur que respon al sentit comú; perquè és estalvi, harmonia, salut i bellesa.

“Segons l’IBN, en els països mediterranis, ens passem el 70% del nostre temps vivint, treballant o relacionant-nos en espais construïts. Per aquest motiu és important tenir en compte els efectes que poden tenir certes pràctiques constructives o l’ús de determinats materials sobre la salut i el medi ambient.”


EXPERIÈNCIA, PROFESSIONALITAT I PROXIMITAT

Alfi Biocons és una empresa de construcció de proximitat i de confiança per la professionalitat, experiència i formació multidisciplinar del Jesús i el Carles.

Disposem de mà d’obra pròpia i qualificada, que juntament amb els nostres partners especialitzats, ens permet abordar obres d’alta exigència arquitectònica i constructiva.

Som coherents amb les nostres actuacions i dediquem tots els esforços a acompanyar els nostres clients en el procés de construcció, rehabilitació d’edificis o reformes dels seus espais vitals o professionals, per aconseguir un impacte socialment i mediambiental positiu.


L’EQUIP

Gerència Tècnica

Jesús Alonso foto. Alfi Biocons sl

Jesús Alonso i Figueras

Arquitecte Tècnic, Grau en Enginyeria de l’Edificació, Màster en Bioconstrucció i Màster en Restauració de Monuments.

“La bioconstrucció és recuperar l’ús del sentit comú per edificar de la forma més integrada, ecològica i saludable possible”

Gerència administrativa i financera

Carles Alonso foto. Alfi Biocons sl

Carles Alonso i Figueras

Llicenciat en Belles Arts

“La bioconstrucció cerca harmonia, bellesa i benestar per crear llars i no només habitatges”


FORMACIÓ CONTÍNUA I INNOVACIÓ

L’experiència com a constructora la complementem amb formació permanent i sinèrgies amb institucions com CRATerre, AMÀCO, IEB-IBN, BAM, UPC-EPSEB o UPV-CÀTEDRA UNESCO; per estar al dia de noves tècniques, low tech, materials i experiències vinculades al món de la bioconstrucció.