CASA CONFORTABLE AMB BAIX CONSUM ENERGÈTIC

Us convidem a visitar una casa bioclimàtica passiva amb confort tèrmic sense màquines, aïllants naturals, integració paisatgística, recuperació d’aigües pluvials i piscina ecològica.

Es tracta d’un habitatge molt eficient energèticament gràcies al seus aïllaments tèrmics constituïts per façanes de bloc lleuger de formigó cel·lular, revestit amb planxes d’aglomerat de suro natural, que queda vist, conferint al conjunt una arquitectura singular i integrada en el paisatge.

L’edifici disposa d’un sistema d’aprofitament d’energia solar de forma què es transmesa a l’interior per donar confort tèrmic a l’hivern, de forma passiva, sense necessitat d’un sistema elèctric. Per a l’estiu disposa d’unes obertures dissenyades per ventilar i de protecció solar vegetal amb arbres de fulla caduca. Són 3 murs Trombe de BTC, blocs de terra comprimida.

El BTC té una amb gran capacitat de regular la calor acumulada i la humitat ambiental, i com la resta de la façana de bloc lleuger i suro, pintat amb pintures de calç a l’interior, és transpirable, com la nostra pell o un teixit natural; la nostra llar és la nostra tercera pell. Aquests materials sintonitzen amb la nostra naturalesa biològica: són materials biocompatibles.

El conjunt disposa d’un sistema de recuperació d’aigües pluvials i d’una piscina natural amb sistema de fitodepuració mitjançant plantes i filtres que permeten obtenir una aigua cristal·lina i potable sense addició de sals de clor, ni clorurs.