Bioconstrucció

Especialistes en bioconstrucció. Apostem pel sentit comú perquè la construcció sostenible és harmonia, estalvi, salut i bellesa.

La bioconstrucció promou edificis saludables que es preocupen per les persones que hi viuen o hi treballen i pel respecte al medi ambient. I ho fa apostant per tècniques i materials constructius que tenen en compte l’entorn, que són energèticament eficients i que influeixen positivament sobre la salut i l’economia de les persones.

El respecte i el sentit comú construeixen edificis sans i sostenibles. Habitatges, comerços i industries energèticament sostenibles, ecològiques i saludables.

La bioconstrucció és estalvi per la llar i per l’empresa. Construir edificis eficients permet reduir el consum i minimitzar la factura energètica”

Construir edificis sans i llocs de treball agradables i lliures de tòxics incrementa la productivitat dels empleats i vetlla per la seva salut. Nombrosos estudis corroboren que la qualitat de l’espai influeix en la reducció de les baixes laborals per malaltia i incrementa la rendibilitat. Per aquest motiu, les grans empreses comencen a tenir-ho en compte en els seus edificis corporatius.

Per tant, invertir en materials biocompatibles i en la qualitat ambiental dels edificis, tant en l’àmbit domèstic com en l’empresa, és invertir en la qualitat de vida i en la qualitat del treball dels seus usuaris.