WELL: el distintiu dels edificis saludables.

Diferents estudis indiquen que, d’acord amb els hàbits actuals de les societats occidentals, ens passarem entre el 80 % i el 90 % de la nostra vida en espais tancats: casa, feina, bars, tren, cotxe, etc. És per això que, en els espais on haguem de romandre més temps, la llar, les escoles i el lloc de treball, siguin espais confortables i amb una bona qualitat de l’aire per garantir el benestar i la salut de les persones.

La bioconstrucció, o biologia de l’hàbitat, és la disciplina que, més enllà de la sostenibilitat i la ecologia, incorpora aquest vector salut en l’edificació.

El WELL building standard és sistema de qualificació per mesurar l’impacte dels edificis en el benestar i la salut de les persones impulsat per l’@International WELL Building Institute. És doncs, un sistema objectiu que mesura i quantifica les millores que la bioconstrucció aporta un edifici i permet aportar dades per calcular el retorn de la inversió.

La seva aplicació creix de forma potencial degut al compromís social i medioambiental que, cada vegada més, adopten les grans corporacions i organismes públics i privats per aportar valor afegit i incrementar la productivitat amb la millora de la qualitat de vida dels seus usuaris.

És un distintiu enfocat a grans edificis públics i privats, però que els que creiem en la bioconstrucció des de els seus inicis, posem en valor donat que la seva rellevància marca tendència.

Efectivament, un organisme de prestigi internacional avala que els paràmetres de la bioconstrucció són,  i cal que siguin, els que han de marcar la construcció del futur, i per fi deixa enrere el que encara perdura en l’imaginari col.lectiu,  que la bioconstrucció és cosa de quatre frikies que volen viure a la casa dels barrufets…!

Si l’empresa adopta els criteris de la bioconstrucció en benefici dels seus empleats, no ho farem a casa per la nostra família…?