FORMACIÓ BLOWER DOOR TEST

La formació continua és una constant en la nostra organització, i és imprescindible per abordar amb èxit els nous reptes que planteja l’edificació de present i futur i poder desenvolupar satisfactòriament els projectes més exigents dels nostres clients.

És per això que hem organitzat per al nostre equip tècnic una jornada formativa específica sobre ESTANQUEÏTAT basat en el BLOWER DOOR TEST. Es tracta d’una jornada on s’exposaran els sistemes i tècniques per garantir l’estanqueïtat en edificis per aplicar a les obres que estem duent a terme actualment. Els resultats s’obtindran amb l’assaig, on es determinarà la taxa de permeabilitat i d’infiltració d’aire en l’edifici segons els criteris de la ATTMA Technical Standard L1 (2010) Dwellings.

La jornada es realitzarà el proper divendres dia 13 de juliol a les nostres instal·lacions ubicades a ESPAIS CRUÏLLA, al carrer Vidriers 16 del Pol. Ind. La Cometa del Vendrell.

La jornada formativa està oberta als professionals de la zona que hi estigueu interessats. Per a més informació, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres.