ALFI biocons participarà a la II Mostra de Bioconstrucció i Permacultura a Vilafranca

2017-04-21-PHOTO-00001799

ALFI biocons hi participarem per difondre la bioconstrucció o biologia de l’hàbitat per assolir una edificació més respectuosa amb el medi ambient i la salut de les persones.

La bioconstrucció és una disciplina que en bona part és fonamenta amb l’ús de materials naturals per a la contrucció, i que molts ens hi vam acostar per sensibilitat ambiental. Però, si bé aquesta afirmació és molt correcte, és queda curta, perquè l’àmbit de la bioconstrucció és crear espais neutres i lliures de tòxics, com els components orgànics volàtils, coneguts com COV´s, que desprenen bona part dels materials i dissolvents que tenim a les nostres llars, i contaminen l’ambient interior. Segueix llegint …


Humitats per condensació i contaminació microbiològica

Article publicat a la revista ECOHABITAR Núm. 53/XIV any – Primavera 2017
Portada Revista

HUMEDADES POR CONDENSACIÓN Y CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA EN EL INTERIOR DE UNA VIVIENDA per:

Teresa Monleón. Arquitecta. Baubióloga de BIOHABITA!
Jesús Alonso. Arquitecto Técnico y bioconstructor d’ ALFI biocons

La contaminación microbiológica es un tipo de patología bastante habitual en el interior de los edificios, producida por un exceso de humedad en los paramentos donde se encuentra la infestación.
Segueix llegint …


Acabats naturals interiors. Materials higroscòpics.

Estuc de calç
Estuc de calç

Les condicions per al confort tèrmic són d’entre 20º-24º a l’hivern i 23º-26º a l’estiu en un ambient amb el 50% d’humitat relativa (1).

En un ambient més humit, la sensació de confort disminueix: més calor a l’estiu, xafogor, i més fred a l’hivern, amb el conseqüent increment de despesa energètica. I si l’ambient és massa sec provoca afectacions respiratòries.

És fonamental disposar en els interiors dels nostres espais vitals de materials que tinguin la capacitat de regular la humitat, de materials higroscòpics. Aquests materials tenen la capacitat d’absorbir i retenir la humitat de l’aire quan hi ha excés de vapor d’aigua en l’ambient i difondre-la cap a un altre ambient més sec, ja sigui l’exterior, una altra sala o fins i tot, tornar-la a cedir al mateix espai si ho requereix.

La higroscopicitat és una característica dels materials naturals, com el guix, la calç, l’argila, la fusta o les fibres vegetals. Aquests materials també són transpirables. La calç i l’argila també són fungicides, bactericides i neutralitzen les males olors.


Estuc d’argila

Per això, és imprescindible de disposar de materials naturals en els interiors si volem gaudir d’un bon confort tèrmic i una òptima qualitat de l’ambient interior.

(1) Segons normativa UNE –EN ISO 7730


ALFI biocons participarà a la Fira ECOReus

ALFI biocons participarà aquest cap de setmana en la propera edició de la Fira ECOREUS per difondre una manera més sostenible i saludable de construir.

Si tens intenció de realitzar obres de construcció o reforma i/o tens inquietuds vers una arquitectura més respectuosa pel medi ambient i la salut de les persones, visita´ns al nostre stand; serà un plaer atendre’t de forma personalitzada.

Catàleg ECOREUS 2016

Programa ECOREUS 2016

 


BIOCONSTRUCCIÓ vs ESTALVI

LA BIOCONSTRUCIÓ ÉS ECONÒMICA?

L’ecologia aplicada a la construcció, la bioconstrucció, amb els valors de respecte pel medi i les persones ja estan tractats, però volem fer un especial incís en l’aspecte econòmic; perquè sovint hom creu que això de la bioconstrucció és quelcom exclusiu…! Doncs bé, permeteu-nos que us exposem el nostre punt de vista, contrastat amb els experts del sector, i és què, en paràmetres econòmics la bioconstrucció és més rentable que un sistema convencional, si tenim en compte el cicle de vida de les coses.

Segueix llegint …