Acabats naturals interiors. Materials higroscòpics.

Estuc de calç
Estuc de calç

Les condicions per al confort tèrmic són d’entre 20º-24º a l’hivern i 23º-26º a l’estiu en un ambient amb el 50% d’humitat relativa (1).

En un ambient més humit, la sensació de confort disminueix: més calor a l’estiu, xafogor, i més fred a l’hivern, amb el conseqüent increment de despesa energètica. I si l’ambient és massa sec provoca afectacions respiratòries.

És fonamental disposar en els interiors dels nostres espais vitals de materials que tinguin la capacitat de regular la humitat, de materials higroscòpics. Aquests materials tenen la capacitat d’absorbir i retenir la humitat de l’aire quan hi ha excés de vapor d’aigua en l’ambient i difondre-la cap a un altre ambient més sec, ja sigui l’exterior, una altra sala o fins i tot, tornar-la a cedir al mateix espai si ho requereix.

La higroscopicitat és una característica dels materials naturals, com el guix, la calç, l’argila, la fusta o les fibres vegetals. Aquests materials també són transpirables. La calç i l’argila també són fungicides, bactericides i neutralitzen les males olors.


Estuc d’argila

Per això, és imprescindible de disposar de materials naturals en els interiors si volem gaudir d’un bon confort tèrmic i una òptima qualitat de l’ambient interior.

(1) Segons normativa UNE –EN ISO 7730

Deixa una Resposta

Has de estar connectat com a usuari per publicar un comentari.